Tag Archives: basics

Understanding HTTP Security Headers

HTTP Security headers are security mechanisms that you can use to protect your web application. Those headers provide extra protection layers. This is a fundamental part of web application security. You can easily configure your web application and implement required security header information for your application. After the implementation, these security headers protect your application against the type of attacks such as XSS, code injection, clickjacking, etc. 

Continue reading
Please follow and like us:

Writeup: OverTheWire – Bandit

In this post, you will see the solutions of OverTheWire-bandit challenges. Challenges in Bandit are easy if you have some experience in Linux and Security. If not, don’t worry about it. Google will help you to get basic knowledge of the challenges.

When you complete the challenges you are gonna feel yourself more powerful on technical problem-solving.

Continue reading
Please follow and like us:

Exploitation Basics: x86 Assembly

Assembly programlama dili, C++, C# ve Java gibi programlama dilleri ile makine dili arasında bulunan düşük seviyeli bir programlama dilidir. Bu programlama dilinde işlemci türü ve mimarisine göre kod ve komutlar değişmektedir. Assembly dili ile donanım seviyesine erişimin çok hızlı olması nedeniyle yüksek seviyeli dillere göre çok daha hızlı çalışan uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Birçok uygulamada performans ve hız gerektiren kısımlar çoğu zaman assembly ile geliştirilmiştir. Aygıt sürücüleri, video oyunları gibi alanlar bu dilin sık kullanıldığı alanlardır. Assembly dili işlemci ve işletim sistemine özel bir dil olması yazılan kodun farklı sistemlerde çalışmasına engel olabilmektedir.

Continue reading
Please follow and like us:

Exploitation Basics: x86 ve Registers

Yazmaçlar fiziksel olarak işlemcinin içinde bulunan hafıza alanlarıdır. Bu türden hafıza alanları işlem hızı en yüksek hafıza alanlarıdır. Ancak hızın yüksekliğinin yanında bu alanların boyutları da aynı oranda düşüktür. Burada ağırlıklı olarak 32 bit sistemler üzerinde kısaca  durmaya çalışacağız.

Continue reading
Please follow and like us:

Memory Protection Mechanisms

This presentation is about protection mechanisms of operating systems against exploitation attacks. Is doesn’t cover everything regarding protection mechanisms but you will see the basic concept. if you are new to exploit development this will help you understand how attackers bypass OS protections.

Continue reading
Please follow and like us:

Exploitation Basics: Memory

En basit anlatımıyla memory, üzerinde yazma ve okuma işlemleri gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bir elektronik donanımdır. PC donanımları üzerinde birçok hafıza mekanizması kullanılmaktadır. Bu yazıda RAM (Random Access Memory ) ve bir sonraki yazımızda da yazmaçlar üzerinde duracağız.  

Continue reading
Please follow and like us: