Linux System Programming Notes #5

Dosya Betimleyicilerinin Anlami

BIr dosya acildiginda kernel o dosya ile ilgili islem yapabilmek icin bir veru yapisi olusturur. Buna dosya nesnesi (File object) denilmektedir. Bu dosya nesnesinin adresi dosya betimleyici tablosu denilen bir tabloya yazilir. Dosya betimleyici tablosu bir gosterici dizisidir. Dosya betimleyici tablosunun adresi de proses kontrol blogunda saklanmaktadir.

Continue reading

Linux System Programming Notes #4

Unix/Linux Sistemlerde Proseslerle Islemler

Unix/Linux Sistemlerinde her prosesin sistem genelinde tek olan bir id degeri vardir. Bu sostemlerde proses yaratmak icin fork isimli proses kullanilir. vfork isimli bir program vardir. O da fork turevidir. Fork, bir prosesin ozdes bir kopyasindan olusturuluyor. Fork islemi yapildiginda yeni bir proses kontrol blogu yaratilir ve o ust prosesten kopyalanir. Ust prosesin de bellek alaninin bellek alaninin bir kopyasindan cikartilir. Boylece fork fonksiyonuna tek bir akis girer 2 akis cikar. Ust proses’de alt proses’de ayni programin kodlarini calistirmaya devam eder.

Continue reading

Linux System Programming Notes #3

Dosya Baglari (linkleri)

Dosya baglari siki (hard) ve sembolik olmak uzere ikiye ayrilmaktadir. Hard link sisteminin anlasilabilmesi icin diskin metadata formatinin biliniyor olmasi gerekmektedir. Bir diskte okunabilecek veya yazilabilecek en kucu birim sektordur. Bir sektor varsayilan olarak 512 byte uzunlugundadir. Ancak isletim sistemleri diski sektpor temelinde organize etmek yerine block yada cluster denilen birimler ile organize etmektedir. Bir block yada Cluster ardisil n sektorden olusmaktadir. Bu sektorun sayisi formatlarken belirlenir.

Continue reading

Linux System Programming Notes #2

Dosya Sistemine İlişkin Yardımcı POSIX Fonksiyonları

chmod ve fchmod fonksiyonları

#include <sys/stat.h>
int chmod(const char *path, mode_t mode);
int fchmod(int fd, mode_t mode);

Yaratılmış bir dosyanın erişim hakları open fonksiyonunda ilk kez belirlenir. Ancak bu fonksiyonlarla daha sonra değiştirilebilir. chmod fonksiyonu yol ifadesinden hareketle fchmod fonksiyonu dosya betimleyicisinden hareketle modu değiştirir. Bir prosesin bir dosyanın erişim haklarını değiştirebilmesi için ya root olması ya da prosesin etkin userid’sinin dosyanın sahibi ile ayni olması gerekir.

Continue reading

Linux System Programming Notes #1

This notes has been created in “Linux System Programming” course that taken from “C and System programmers Accosiaion” in early 2014. Kaan Arslan was the lecturer in this course.

Bu yazida, daha once yayinlamis oldugum linux sistem programlama kursunda almis oldugum kurs notlarini tekrar bir araya getirdim. Bu kurs C ve System programcilari dernegi tarafindan 2014 yili nosan ayinda alinisti.

Continue reading

Win32 System Programming Notes #5

Islemcilerin Sayfalama Mekanizmasi

 • Modern guclu masaustu islemcileri ve guclu mobil islemciler sayfalama (paging) mekanizmasina sahiptir.
 • Bu sistemde fiziksel RAM sayfa denilen bloklara ayrilmistir. Sayfa uzunluklari sistemden sisteme degisebilir.
 • INTEL de 4K (4096 Byte) tir. Bu durumda ornegin bellegin n numarali sayfasi n*4096 inci byte den baslan ve 4096 byte surer
 • Islemci sayfa tablosu (page table) denilen bir tabloya bakarak calisir..
 • Program icerisinde kullandigimiz adresler gercek fiziksel ram de yer belirtmez. Bunlara sanal adres denir. Sayfa tablosu sanal adresleri fiziksel adreslere sayfa temelinde donusturmektedir.
 • Her processin ayri bir sayfa tablosu olmaktadir.
 • Ornek bir satfa tablosu soyle olabilir.
Continue reading

Win32 System Programming Notes #4

Proseslerin komut satiri argumanlari (Command line arguments of a process)

 • Programlari komut satirindan calistirirken program isminin yanina yazilan yazilara komut satiri argumanlari denir. Windows sistemlerinde komut satiri argumanlari createProcess fonksiyonunda parametre olarak girilmektedir.
 • windows da komut satiri argumanlari createProcess in ikinci parametresi olarak girilir. ve tek bir yazi seklindedir.
 • Processin komut satiri argumanlari GetCommandLine api fonksiyonu ile elde dilebilir.
 • Derleyilerin baslangic kodlari bu api yi kullanarak komut satirini elde eder. Sonra onu boskuk karakterlerinden parse ederek ayirir ve main fonksiyonuna gecirir.
 • UNIX / Linux sistemlerin komut satiri argumanlari tek tek exec fonksiyonlarinda verilmektedir.
 • komut satiri argumanlari process kontrol blogunda saklanmaktadir.
Continue reading

Win32 System Programming Notes #3

Unix ve Linux Sistemlerinde Processlerin Yaratilmasi

VirtualBox da share mount etmek.

sudo mount -t vboxsf EDrive EDrive
 • Unix ve linux sistemlerinde process yaratan tek bir fonksiyon vardir o da fork isimli fonksiyondur. pid_t fork(void)
 • Fork processin ozdes kopyasindan cikartir. Fakat ust e alt processler arasinda artik bundan sonra hicbir iliski yoktur. Bunlarin gecmisleri aynidir. Ayni kod bolmune sahiptirler. Fakat artik bu kodun ayni bolumunu calistirmak zorunda degildirler.
 • Yani fork fonksiyonuna tek bir proses akisi girer ancak iki process cikar.
 • http://linux.die.net/man/2/fork Adresinden ayrintili bilgi edinilebilir.
 • Fork fonksiyonundan ust process yaratmis oldugu alt processin ID degeri ile Alt process de 0 degeri ile cikar.
Continue reading

Win32 System Programming Notes #2

Windows API Programlamaya İlişkin Temel Bilgiler

Windows API programlama yaparken kaynak kodun içerisine windows.h dosyasi include edilmelidir. Bu dosya içerisinde içerisinde gereken pekçok bildirim vardir. Sistem programlamada yazim stili olarak macar notasyonu (hungarian notation) kullanilir. Macar notasyonuna göre;

Continue reading

Win32 System Programming Notes #1

This note has been created in the “Windows System Programming” course that taken from “C and System programmers Accosiaion” in 2014. Kaan Arslan was the lecturer in this course.

Bu yazida, daha once yayinlamis oldugum C ve sistem prgramcilari derneginden almis oldugum windows sistem programlama kursu kurs notlarini tekrar bir araya getirdim. Bu kurs C ve System programcilari dernegi tarafindan 2014 yili eylul ayinda alinisti.

Continue reading